Marktstudies intensieve veehouderij TsjechiŽ en Slowakije

Uit: Berichten Buitenland van het ministerie van LNV, april 2006

Zojuist zijn er twee nieuwe marktstudies beschikbaar gekomen over de intensieve veehouderij in TsjechiŽ en Slowakije. Deze marktstudies zijn in opdracht van het ministerie van LNV vervaardigd. De beide studies geven inzicht in de situatie en de toekomstige ontwikkeling van de varkens- en pluimveehouderijsector in TsjechiŽ en Slowakije. In de rapporten wordt aandacht besteed aan de primaire productiesector, de verwerkende sector, consumptie, handel, distributie en toelevering. U kunt beide rapporten opvragen bij mevr. A.P. Luijkx-Visser. a.p.luijkx-visser@minlnv.nl

Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing