Studie- en Handelsreis voor de Varkenssector naar Polen en Oekra´ne

EdeStamp.jpg
In samenwerking met het ministerie van LNV en de PVE organiseert de in de agrarische sector opererende Poolse bank BGZ (waarin Rabobank Inter-national participeert) een studie- handelsreis voor de varkenssector naar Polen en Oekra´ne. Met deze handelsreis wordt follow up gegeven aan het succesvolle symposium over 'Kansen in Centraal- en Oost-Europa voor de Nederlandse varkenssector' van de PVE op 15 februari 2007 in Ede.

Doel van de reis:
Door deel te nemen aan deze handelsreis krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor de Nederlandse varkenssector in Polen en Oekra´ne en komt u in direct contact met mogelijke zakenpartners. Als onderdeel van de reis brengt u een bezoek aan bedrijven binnen uw sector en aan de hand van uw wensen ten aanzien van de partner search worden individuele afspraken gemaakt.

Doelgroep:
Kansen en mogelijkheden in Polen en Oekra´ne liggen er voor de gehele Nederlandse productiekolom van de varkenssector en aanverwante bedrijven.
- van primaire producent tot verwerker van vlees
- van stallenbouwer tot veevoederleverancier
- van leveranciers van premixen tot medicijnen
- van fokker tot exporteur
- en voor de dienstverlenende bedrijven in deze sector

Kansen in Polen:
Evenals in andere zich ontwikkelende Oost Europese landen, stijgt het welvaartsniveau in Polen en daarmee ook de vraag naar kwalitatief goed vlees. De structuur van de varkenssector in Polen is niet aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen en moet zich ontwikkelen. Dit heeft ook tot gevolg dat de kwaliteit van het eindproduct nog niet de norm heeft die bij ons gebruikelijk is. Hier liggen kansen voor de Nederlandse varkenssector. In de komende jaren liggen de beste mogelijkheden voor de Nederlandse Varkens(vlees)kolom met name in het noorden en westen van Polen.

Kansen:
- Kleine faciliteiten voor professionele voerproductie uitgaande van eigen graanproductie door de varkensboeren (specialisatie start later)
- Stallenbouw en stalinrichting bij de modernisering en concentratie in de varkenshouderij
- Varkensfokkerij door het creŰren van Nucleusbedrijven en KI
- Investering in vleesbedrijven die zich gespecialiseerd hebben in traditionele vleeswaren en verpakt vlees voor supermarkten
- Kennisoverdracht bij het proces van concentratie en professionalisering van de varkenshouderij
- Ontwikkeling varkensbedrijven

Kansen in Oekra´ne:
De varkenssector in Oekra´ne is volop in beweging. De binnenlandse vraag naar kwalitatief goed varkensvlees neemt toe door de sterke opkomst van supermarkten en discounters. Daarnaast kan Oekra´ne zonder importheffing naar Rusland exporteren omdat Oekra´ne deel uit maakt van 'The Free Trade Agreement for the CIS'. Het gevolg is dat in Oekra´ne en Rusland de prijzen voor varkens en varkensvlees relatief hoog liggen. (Ç 2,36 pkg/gesl). Door het zÚÚr grote landbouwpotentieel (goedkoop veevoer) en de lage lonen is er een groot groeipotentieel. Hoewel de varkenssector in Oekra´ne ook zeker zwakten en bedreigen kent, is het gezien de enorme potentie van het land zeker de moeite waard de investeringsmogelijkheden te verkennen.

Goede mogelijkheden voor de Nederlandse Varkens(vlees)kolom zullen in de komende jaren vooral komen te liggen op:
- voercomponenten en pre-mixen
- medicijnen en andere veterinaire middelen
- leverantie van biggen en opfokzeugen (hoewel nog geen certificaat)
- activiteiten op het gebied van stalrenovatie en stallenbouw
- de opzet van de varkensfokkerij
- tenslotte kennisoverdracht en management bij het proces van investeringen

Het concept programma voor de handelsreis:
10 juni aankomst in Poznan in Polen
11 juni miniseminar over de Poolse varkenssector en zakendoen in Polen (financiering, etc.)
matchmaking / bedrijfsbezoeken, diner met vertegenwoordigers varkenssector en Wouter Verheij, LNV-raad in Warschau
12 juni matchmaking / bedrijfsbezoeken in Torun of Lodz in Polen, diner met vertegenwoordigers varkenssector in Lodz
13 juni vertrek naar Lublin in Polen, matchmaking / bedrijfsbezoeken in Lublin
14 juni vertrek naar Lviv in Oekra´ne, matchmaking / bedrijfsbezoeken in Lviv, diner met Ton Verhagen, LNV-raad in Kiev
15 juni vertrek (vliegtuig) naar Kiev in Oekra´ne, bezoek aan Agro 2007 beurs / matchmaking op de beurs
16 juni evt. follow up van matchmaking, terugvlucht Amsterdam

Deadline aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor deze reis door middel van het bijgesloten deelnameformulier. De inschrijving voor deze reis wordt verzorgd door Lydia Aalpoel van het NCH (070-3441588 / laalpoel@nchnl.nl). De deadline voor aanmelding is 27 april 2007

Deelnemerskosten:
Kosten voor deelname bedragen circa Ç 1100,- ex-BTW per deelnemer. Dit bedrag is inclusief vluchten en hotelovernachtingen. Overige verblijfskosten en kosten van eventuele tolken zijn voor eigen rekening.

Meer informatie:
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van LNV. Voor Polen is dat Arie Veldhuizen (+31 378 4717, e-mail: a.veldhuizen@minlnv.nl) en voor Oekra´ne Evert Jan Krajenbrink (+31 70 378 5140 e-mail: e.j.krajenbrink@minlnv.nl). Voor vragen over het organisatorische gedeelte van het programma kunt u contact opnemen met Lydia Aalpoel van het NCH (070-3441588 / laalpoel@nchnl.nl).

Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing