Hongaars Museum voor Handel en Gastvrijheid is weer open!

PlakatMKVMStamp.jpg
Op 22 september 2006 zijn de poorten van het MKVM weer geopend. Niet meer in het oude pand in Boeda maar in Pest, naast de St. István Basiliek. Met voorafgaand een groot feest op 21 september en de start van de tentoonstelling “The Picture Book of the Street, met Hongaarse reclame posters van rond negentienhonderd tot aan de Tweede wereldoorlog, werd het nieuwe gebouw ingewijd.


KissImreMKVMStamp.jpg
Om de verhuizing naar het voormalige bankgebouw met geglazuurde tegeltableaus op de voorgevel van de Zolnay fabrieken uit Pécs mogelijk te maken, is Imre Kiss in 2004 als directeur aangesteld. Met zijn ervaring in het zakenleven, marketing en human resource kreeg hij de opdracht naast de verhuizing het museum als bedrijf te reorganiseren. Met een tintelende energie loopt hij nu door het nieuwe pand rond. Trots en blij als een kleine jongen, maar altijd secuur. Geen foutje blijft ongezien.


KulteaMKVMStamp.jpg
Naast vaste tentoonstellingen worden andere activiteiten opgezet. Er is een zaal met podium voor optredens en congressen. Kleinere seminars kunnen worden georganiseerd in de vergaderzalen. Onder de noemer KULTEA worden twee keer per week concerten gehouden. Jazz en etnische muziek zullen worden geprogrammeerd, maar ook klassieke en moderne muziek. Met als thema 'Ramadan Festival' zal op de eerste vier vrijdagavonden Arabische muziek gespeeld worden. Muziekgroepen en organisaties uit Nederland worden van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen of voor volgende projecten contact op te nemen.

Verder zijn er plannen voor het opzetten van tentoonstellingen en congressen op het gebied van verzekeringen, stock exchange en, iets waar Hongaren met interesse naar kijken, de Nederlandse handelsgeest en de Gouden Eeuw.! Lag de nadruk van het museum sinds de oprichting in 1966 vanuit de toenmalige Horeca vooral op gastronomie, hotellerie en detailhandel, nu wordt het museum breder van opzet met meer aandacht voor handel, financiën, toerisme en cultuur. The Museum for Trade en Tourism, het woord Hospitality is vervangen door Tourism, is in de wereld een van de weinige musea in z'n soort. Op een minder romantische locatie als in Buda op de burchtheuvel, maar goed aangepast aan de eisen van deze tijd in het bruisende centrum van Pest gaat het museum de nieuwe toekomst in.

MKVM Hungarian Museum for Trade en Tourism
St. István tér 15,
H-1051 Boedapest

Meer over het MKVM

Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing