Eten van de Renaissance, de Renaissance van eten

Nszakácsi240Stamp.jpg
Onder grote belangstelling werd op 20 maart 2008 in het MKVM in Boedapest de tentoonstelling "Eten van de Renaissance, de Renaissance van eten" geopend. Een belangrijke tentoonstelling voor Hongarije, want hiermee wordt misschien wel het belangrijkste thema in het leven van een Hongaar - namelijk eten en drinken -, en de daarmee samenhangende nationale identiteit van de Hongaar in een overzichtelijk kader gezet.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw, nog voor de omwenteling van 1989, borrelde en pruttelde het al aardig in dat land. Overal begonnen Hongaren spontaan festivals met betrekking tot eten en drinken te organiseren. Het festival in Nagyszakácsi, waar tientallen koks moeten koken zoals gebruikelijk was tijdens de Renaissance, is daarvan het meest in het oog springende.


In 1414 gaf Koning Sigismund (1387-1437) aan zijn hof-kok, Ferenc Eresztvényi, een adelijke titel. Deze Ferenc Eresztvényi kwam uit Nagyszakácsi (Dorp van grote koks). Sinds de dertiende eeuw kwamen hier veel koks vandaan die aan het hof kookten. In ruil daarvoor kregen ze landgoederen rond Nagyszakácsi. Ter ere van Sigismund maar vooral van koning Mátyás Corvinus (1458-1490) die samen met zijn vrouw Beatrice D'Aragon de 'Hongaarse keuken' tot grote bloei bracht, is dit festival opgezet.

TérképFesztivál240Stamp.jpg
Verder gaat deze tentoonstelling in op de huidige bloei van de Hongaarse keuken, de vermenging met internationale keukens, de invloed van tv-koks en kookboeken, de 'Slow Food' beweging die goed aansluit op de aanwezige ambachtelijk kennis van veel Hongaren en natuurlijk op de wijn -en gastronomische festivals in Hongarije. Er hangt een grote landkaart aan de muur waarop alle festivals staan vermeld. Zelfs voor de grootste eter en drinker is het onmogelijk ze allen te bezoeken, het zijn er ruim tweehonderd!


Reneszánsz ételek, ételek Reneszánsza
In tegenstelling tot de daar vermelde data is de tentoonstelling nu al verlengd tot eind september 2008!

MKVM Museum voor Handel & Gastvrijheid
Szent István tér 15
1051 Boedapest


Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing