Agrarisch treffen bij Altagra

KlaraAltagra200x270.jpgBij de stand van Altagra, op de Omék landbouwbeurs, begin september in Boedapest, liet Klára Biszkupné zich ontvallen dat er voor haar nu veel te doen valt. Aan de vele bedrijven en organisaties op de beurs was dat goed te zien. Het aanbod op agrarisch gebied was daar zó groot dat Klára Biskupné er niet eens aan toe kwam even naar de stallen te lopen om de lieve harige Mangalica varkens te gaan bekijken. Er moest vooral gewerkt worden. Want na de aansluiting bij de EU heeft de agrarische sector in Hongarije een flinke klus te klaren. Daarom heeft Klára Biszkupné in het stadje Gödöllö, een van de belangrijkste agrarische centra van Hongarije, haar reis- en congresorganisatie Altagra opgezet. Want in Gödöllo zijn namelijk ook de Szent István Universiteit, zoals bij ons de Universiteit Wageningen, onderzoekscentra en landbouw- en tuinbouwscholen gevestigd.

Na de Hogeschool voor Internationale handel en werk aan het Onderzoekscentrum voor veeteelt en veevoeders besloot Klára Biszkupné de congressen en studiereizen die zij voor dit Onderzoekscentrum organiseerde, in de vorm van een eigen bedrijf te gieten. Samen met haar zoon runt zij Altagra. Voor Hongaarse en buitenlandse bedrijven en organisaties in de agrarische sectoren, organiseren zij internationale congressen over belangrijke thema's in Europa. Daarnaast biedt Altagra rondreizen langs veehouderijen, biologische boerderijen, wijnhuizen en bedrijven uit de levensmiddelensector aan. In samenwerking met de universiteit, hogescholen, organisaties en bedrijven in Hongarije willen zij zo handel, uitwisseling van ideeën en samenwerking in de Europese agrarische sectoren bevorderen. En natuurlijk ook de Hongaarse landbouwproducten promoten. Want op de snel veranderende Europese markt verdienen deze producten zeker een prominente plaats.

Om deze plaats weer in te kunnen nemen moet het land in snel tempo voldoen aan nieuwe wetten en strengere regelgeving. Tegelijk moet vanuit een minder sterke positie worden geconcureerd met landen als Frankrijk, Italië en Spanje, die met hun producten veel beter in de markt staan. Deze achterstand moet worden ingelopen. Maar de Hongaren zijn trots op hun eigen landbouwproducten en geloven in de kwaliteit daarvan. En terecht. Dus samen met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen moet het voor hen zeker mogelijk zijn een stuk van de Europese voedselmarkt terug te veroveren.


BoerlandKoeschilderij.jpg
Tot aan het Trianon in 1920, waarna een groot deel van het vroegere grondgebied af moest worden gestaan aan de omliggende landen, was Hongarije beroemd om de rijke opbrengsten uit landbouw en veeteelt. Ook bosbouw en visserij maakten deel uit van deze goed ontwikkelde agrarische samenleving. De in de Habsburgse Monarchie nog groot geld opbrengende delfstoffen en bosbouw vielen na de gebiedsinkrimping weg. Veeteelt, tuin-en akkerbouw bleven echter overeind. Al was de boom flink teruggesnoeid, tot in de Tweede Wereldoorlog groeide deze takken nog gestaag en stevig door.

Maar de communistische wind die daarna ging waaien, heeft met eenzijdig landbouwbeleid en beperkende maatregelen natuurlijk grote gaten geslagen in het graan. Toch bleef de kwaliteit van sommige producten, zeker in verhouding tot die van de andere Midden- en Oost-Europese landen, van een redelijk hoog niveau. Hongaarse conserven, groente en fruit waren zeer gewild en werden uitgeruild tegen producten die in Hongarije niet voor handen waren. Omdat in later stadium kleine boeren en particulieren hun eigen producten weer mochten telen en verkopen, konden zelfs bepaalde streekproducten, veerassen en gewassen voortbestaan. Nu worden deze runder- varkens- en schapenrassen weer op grote schaal herfokt, oude gewassen geteeld en veel biologische boerderijen opgezet. Vooral aan de huidige wijnbouw kan men zien dat de Hongaren de wederopbouw serieus nemen. Kwaliteit en productie van zowel oude als nieuwe wijnsoorten zijn terug op het vroegere niveau. En misschien zijn de wijnen nu zelfs wel lekkerder dan men tijdens de Habsburgse Monarchie ooit had kunnen dromen.

Voor meer informatie, in het Engels:
Altagra, Biszkupné Klára
Szent István University, Gödöllö
Hongaars Landbouwmuseum, Boedapest

Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing